Zajedno u zajednici Općine Magadenovac

Naziv projekta: Zajedno u zajednici općine Magadenovac – briga za kvalitetan život soba starije životne dobi

Korisnik: Općina Magadenovac
Partner: Kulturno športska udruga “Sveti Rok” Lacići
Vanjski konzultant u provedbi: Udruga DUGA
Vrijednost projekta:  1.499.975,00 HRK
Trajanje provedbe: listopad 2020. – listopad 2022.

Web stranica “http://svrok-lacici.hr/” izrađena je u svrhu promidžbe i vidljivosti projekta “Zajedno u zajednici općine Magadenovac – briga za kvalitetan život soba starije životne dobi” kodni broj: UP.02.2.2.06.0015. Projekt se financira sredstvima Europske unije u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda.

Projekt ”Zajedno u zajednici općine Magadenovac – briga za kvalitetan život osoba starije životne dobi” nastao je s ciljem unaprijeđenja socijalnih usluga starijim osobama kako bi pozitivno utjecali na njihovu ravnopravnu uključenost u društvo. Aktivnosti koje provodimo doprinose ostvarenju ciljeva Poziva:

1. Povećanje uključenosti u društvo skupina u riziku od socijalne isključenosti širenjem i unapređenjem kvalitete socijalnih usluga u zajednici

2. Jačanje kapaciteta stručnjaka u svrhu razvoja usluga.

Nastojimo povećati dostupnost socijalnih usluga starijim stanovnicima koji zbog teže pokretljivosti te malih mirovina često nisu u mogućnosti koristiti sadržaje koji im se nude.

Projektom organiziramo dnevne aktivnost i psihološko osnaživanje za najmanje 60 starijih osoba s područja općine. Želimo omogućiti kvalitetniji život naših najstarijih, kao i njihovo uključivanje u zajednicu. Osim toga, kroz projekt zapošljavamo mobilni tim i uključujemo volontere koji će raditi s ciljanim skupinama kako bi ojačali postojeće OCD-ove ali i ljudske resurse koji se bave ciljanom skupinom.

Provedbom projekta tijekom njegovog perioda unutar 24 mjeseca organiziramo niže opisane aktivnosti za starije osobe na području općine Magadenovac.

Usluga prijevoza

– kroz uslugu prijevoza omogućit će se ciljanoj skupini prijevoz do liječnika, na radionice, u bolnicu, u poštu, banku ili u druge institucije kombi vozilom nabavljenim u sklopu projekta samo za tu svrhu

Kreativno-kulturne aktivnosti

– svrha radionica je prvenstveno uključivanje ciljane skupine u socijalne i  društvene sadržaje, podizanje kvalitete socijalnih, društvenih i zdravstvenih usluga za starije osobe u lokalnoj zajednici

– ciljevi aktivnosti i radionica su međusobno druženje, upoznavanje sa različitim kreativnim tehnikama, razvoj motorike, usvajanje znanja i vještina, prijenos znanja, običaja i kulturne baštine, širenje socijalne mreže kroz nova prijateljstva, poticanje pozitivnog stava

– ove aktivnosti provoditi će se svakodnevno, od ponedjeljka do petka,  a bit će organizirane kroz suradnju i interakciju najstarijih osoba i mladih volontera osposobljenih za međugeneracijsko volontiranje na način da starije osobe svoja iskustava i znanja dijele sa mladim volonterima, dok će volonteri pozitivno utjecati na starije osobe preko mladenačkog entuzijazma i energičnosti

– radnookupacijske aktivnosti: društvene igre, ručni radovi (šlinganje, vezenje, heklanje, štrikanje…), likovno izražavanje (glina, gips, crtanje, slikanje, modeliranje, izrada prigodnih čestitki, decopuage tehnika, kaširanje), ples i pjesma, literarne aktivnosti (čitaonica književnih djela, pisanje pjesama),  dramska skupina, izrada prigodnih ukrasa, čestitki…)

– kulturno-zabavne aktivnosti: obilježavanje prigodnih datuma (Božić, Uskrs…), proslava Valentinova, maskenbal …

Sportske aktivnosti

– provođenje tjelesnih aktivnosti u obliku grupnog rada pri čemu će svaka grupa biti prilagođena potrebama i zdravstvenoj sposobnosti osoba starije životne dobi

– primarni cilj aktivnosti je poboljšanje kvalitete života, očuvanje psihofizičkog stanja starijih korisnika i pozitivno djelovanje na njihovo zdravlje, socijalizacija, prevencija bolesti, ovladavanje stresom, edukacija, prihvaćanje pozitivnih navika, zadovoljstvo, optimizam i sl.

– tjelovježba obuhvaća sve vrste aktivnosti u slobodnom vremenu čovjeka koje doprinose razvoju stvaralačkih potencijala, zdravlja, životnog optimizma, zadovoljstva i kvalitete života čovjeka 

– tjelovježba će sadržavati: vježbe fleksibilnosti, održavanja mišićne snage, ravnoteže, istezanja i disanja, ubacivanje lopte u koš, pikado, bacanje kolutova, viseća kuglana i sl.

– kroz radionicu sportskih aktivnosti organizirat će se šetnje, izleti i društvene igre (šah, domino, Čovječe ne ljuti se, Bingo, pikado…)

Kontakt podaci i osobe zadužene za provedbu:

LORENA TOPOLOVEC – 097 708 75 20,

ENA ŽIVKOVIĆ – 097 708 75 14,

DRAŽEN MRGANIĆ – 097 708 75 13,

MARIJAN KRHA – 097 708 75 47

Voditeljica projekta:

MAJA ŠTRAUB – 097 708 75 43

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Općine Magadenovac i ne odražava nužno stajališta Europske unije.